“Timpul şterge cele văzute şi trăite de noi; e bine să le cunoască şi urmaşii noştri.”

(Marin Ionescu Dobrogianu)

 

Şcoala Gimnazială Nr.16 „Marin Ionescu Dobrogianu” Constanţa, acţionând cu convingere în direcţia explorării în profunzime a dimensiunii spirituale, a promovat valorile universale (dragoste, integritate, justiţie, relaţii de sprijin) şi naţionale, manifestând preocupare pentru recuperarea acestor valori şi pentru promovarea autenticului.
Privind şcoala ca pe un „loc în care fiecare generaţie îşi predă mai departe valorile”, am dorit să creăm de fiecare dată valoare, spre beneficiul generațiilor următoare, conform modelului propus de profesorul Augusto Cury: „Un profesor bun îşi educă elevii pentru o profesie, un profesor fascinant îi educă pentru viaţă. Profesorii fascinanţi sunt profesioniştii revoluţionari. Nimeni nu ştie să le evalueze puterea – nici măcar ei înşişi. Ei schimbă paradigme, transformă fără arme destinul şi sistemul social al unui popor – numai şi numai prin pregătirea elevilor pentru viaţă, oferindu-le ideilor lor.”
Şcoala înseamnă trei lucruri deodată: o casă care deschide frenetic porţile cunoaşterii, o carte care fiind descifrată rămâne veşnică, străpungând tărâmurile eternităţii şi un dascăl receptiv la întrebările generaţiilor pe care le educă.
Şcoala este leagănul iniţierii în tainele cunoaşterii: muncă şi dăruire, pasiune şi abnegaţie, educaţie şi cultură, bucurie şi nostalgie, aduceri-aminte.
Pe tot parcursul existenței sale, omul derulează o intensă activitate de învăţare şi creaţie. Dar numai educaţia, cultura, credinţa, ţinuta morală şi etică îl calăuzesc în abisurile acestei lumi. Odinioară şcoala şi biserica conlucrau, dascălul şi preotul cultivau slovele de foc ale ştiinţei. Cu toate greutăţile inerente acelor timpuri, dascălul a luminat calea strămoşilor şi moşilor noştri, transmiţându-ne mai departe tradiţiile, poveştile şi vorbele sfinte care au farmecul „dureros de dulce” al acelor vremuri.
Menirea tinerelor generaţii este de a desfăşura o intensă activitate de învăţare şi creaţie. Totul se rezumă la „a învăţa cum să învăţăm” în mod eficient, inteligent şi creativ din trecut şi din prezent.
Şcoala a evoluat, explozia de informaţii a generat şi transformarea învăţământului clasic, rigid într-un învățământ modern, creativ şi inteligent, bazat pe colaborare.

 

DIRECTOR,
prof. Tone Gina